«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για επιπλέον 170 πυροσβέστες γενικών καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα Εκτύπωση
Πέμπτη, 11 Μάρτιος 2021 18:21

alt  Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος οι οργανικές θέσεις των Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών, Πυροσβεστών γενικών καθηκόντων προσαυξαίνονται κατά 170

Την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας πήρε το σχέδιο προεδρικού διατάγματος με το οποίο εντάσσονται σε οργανικές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος 170 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης

Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος οι οργανικές θέσεις των Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών, Πυροσβεστών γενικών καθηκόντων προσαυξαίνονται κατά 170 θέσεις και καταλαμβάνονται από τους πυροσβέστες οι οποίοι κρίθηκαν (επιτυχώς από τα αρμόδια συμβούλια) προς ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Παράλληλα, καταργούνται 170 θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

Από την ένταξη των 170 πυροσβεστών στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό προκαλείται στον προϋπολογισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη οικονομική επιβάρυνση για το τρέχον έτος 895.750 ευρώ (κατά κανόνα για μισθοδοσία) και επιπρόσθετη επιβάρυνση 17.000 ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού. Επίσης, η δαπάνη μισθοδοσίας για τα έτη 2022-2025 θα ανέρχεται στα 878.750 ευρώ κατ΄ έτος και η δαπάνη εξοπλισμού σε 22.463 ευρώ για τα έτη 2022 και 2024 και σε 84.174 ευρών για τα έτη 2023 και 2025.

 

Πηγή